Všeobecné obchodní podmínky

Vítejte na stránkách eBuy7.com, bezplatných a bezplatně založených webových stránkách služeb, které vlastní a provozuje společnost 7datasources Technology Co., Ltd. Následující dokument vysvětluje podmínky platné pro vaše používání eBuy7.com, včetně přístupu k eBuy7, mimo jiné .com za jakýmkoli účelem, s využitím informací, služeb a produktů poskytovaných společností eBuy7.com, které podporují obchod mezi uživateli eBuy7.com doma i v zahraničí (také označované jako „služba“). Vaše užívání eBuy7.com podléhá těmto podmínkám (také označovaným jako „Smlouva“), včetně jakýchkoli dalších právních upozornění a předpisů platných pro Službu, mezi vámi a 7datasources.


1. Přijetí1.1 Používáním eBuy7.com berete na vědomí podmínky a souhlasíte s tím, že budete vázáni podmínkami obsaženými v této Smlouvě.
1.2 Kromě toho může tato smlouva čas od času měnit nebo aktualizovat 7datasources bez předchozího upozornění. Změněné podmínky budou platné po zveřejnění na eBuy7.com. Vaše nepřetržité používání naší služby znamená, že souhlasíte se změnou Smlouvy.
1.3 Pokud není výslovně stanoveno jinak, na každou další aktualizaci, úpravu, doplnění nebo změnu Služby nebo na jakoukoli novou funkci, která rozšiřuje nebo rozšiřuje naši Službu, se vztahuje tato Smlouva. Službu můžete kdykoli přestat používat.
1.4 Tato Smlouva nesmí být jinak upravena, s výjimkou písemného podpisu autorizovaného pracovníka 7datasources.2. Uživatelé2.1 eBuy7.com poskytuje služby jednotlivcům a společnostem, které mohou podle platných právních předpisů tvořit právně závazné smlouvy. Pokud se nekvalifikujete, nepoužívejte tuto službu.
Společnost 2.2 7datasources je povinna vám poradit, aby se každý uživatel během přístupu k eBuy7.com choval v souladu s platnými zákony. 7datasources nenese odpovědnost za možné následky způsobené vaším chováním během používání eBuy7.com.
Společnost 2.3 eBuy7.com může na základě vlastního uvážení kdykoli službu odmítnout komukoliv bez předchozího upozornění. Služba není dočasně nebo na dobu neurčitou členům eBuy7.com k dispozici.3. Povinnosti registrace3.1 Při vstupu do společnosti eBuy7.com nebo jejím členství se tímto zavazujete, že: (a) poskytnete pravdivé, přesné, aktuální a úplné informace o sobě (např. Identifikaci, kontaktní údaje atd.) Ve formuláři žádosti „JOIN FREE“ (tyto informace jsou „registračním obsahem“), nebo jako součást vašeho pokračujícího užívání služby a (b) udržují a neprodleně aktualizují registrační obsah, aby byl pravdivý, přesný, aktuální a úplný.
3.2 Pokud zastupujete podnikatelský subjekt registrovaný na eBuy7.com, slibujete, že máte oprávnění zavázat účetní jednotku k této smlouvě.
3.3 Pokud poskytnete jakékoli informace, které jsou nepravdivé, nepřesné, nejsou aktuální nebo neúplné, nebo 7datasources má důvodné podezření, že tyto informace jsou nepravdivé, nepřesné, nejsou aktuální nebo neúplné, společnost 7datasources si vyhrazuje právo podle vlastního uvážení pozastavit nebo ukončit vaše Servis bez předchozího upozornění.
3.4 Během procesu registrace vytvoříte ID člena a heslo. Tím, že se stanete registrovaným členem eBuy7.com (také označovaným jako „Člen“), můžete mít přístup ke svému účtu podle svého ID člena a hesla.4. Podmínky použití4.1 Nesete výhradní odpovědnost za zachování důvěrnosti svého ID člena a hesla a je plně zodpovědný za všechny činnosti, které se vyskytnou pod vaším ID člena a heslem. Souhlasíte s tím, že (a) neprodleně oznámíte 7datasources jakékoli neoprávněné použití vašeho ID člena nebo hesla nebo jakéhokoli jiného porušení jeho bezpečnosti, a (b) zajistíte, že na konci každé relace řádně opustíte webovou stránku. 7datasources nemůže a nebude odpovídat za žádné ztráty nebo škody vzniklé nedodržením této Smlouvy. 7datasources nemá povinnost za vaše škody způsobené vyšší mocí, jako jsou útoky, přerušení nebo porucha.
4.2 Souhlasíte s tím, že budete používat Službu pouze pro účely, které jsou povoleny (a) Smlouvou a (b) platnými zákony, nařízeními nebo směrnicemi v příslušných jurisdikcích.
4.3 Souhlasíte s tím, že nebudete přistupovat (nebo se pokoušet o přístup) k žádné ze Služeb jiným způsobem než prostřednictvím rozhraní, které poskytuje eBuy7.com.
4.4 Souhlasíte s tím, že nesete výhradní odpovědnost za (a že společnost 7datasources nenese žádnou odpovědnost vůči vám ani třetím stranám) za jakékoli porušení vašich povinností vyplývajících ze Smlouvy a za následky (včetně případných ztrát nebo škod, které 7datasources mohou utrpět) jakéhokoli porušení.
Společnost 4.5 eBuy7.com vám na vaši e-mailovou adresu odešle nebo podá jakékoli oznámení nebo dokument (a souhlasíte s tím, že při změně původní e-mailové adresy odeslané během procesu registrace a přijetí eBuy7.com bude tato nová e-mailová adresa rozhodující) . Pokud oznámení nebo dokument dorazí na váš e-mailový systém (nebo okolnosti odůvodňují předpoklad, že služba byla provedena), bude služba považována za ukončenou.
Společnost 4.6 eBuy7.com je oprávněna zasílat všechny druhy obchodních informací týkajících se služeb eBuy7 prostřednictvím kontaktů, které jste poskytli (Včetně e-mailu, zpráv mobilního telefonu atd.). Pokud odmítnete pokračovat v přijímání obchodních informací, musíte nám zaslat písemné oznámení.5. Sběr informací5.1 Pouze registrovaní členové mohou poskytovat, zveřejňovat, odesílat, publikovat nebo předkládat (také označované jako „poskytovat“) informace (například soubory, fotografie, videa nebo jiné obrázky o osobě a / nebo subjektu, produktech, službách, nabídkách atd.). ) na eBuy7.com. 7datasources si vyhrazuje právo (ale nemá žádnou povinnost) filtrovat, upravovat, vybírat a / nebo odstraňovat jakékoli nebo všechny informace, které považuje za nevhodné. Každý člen je výhradně a právně odpovědný za (a že společnost 7datasources nenese žádnou odpovědnost vůči vám ani třetím stranám) za přesnost, úplnost, integritu, včasnost, správnost a neporušování informací, které vytváříte, zobrazujete, přenášíte nebo poskytujete při používání Služby a za následky vašich jednání (včetně případných ztrát nebo škod, které 7datasources může utrpět).
5.2 Každý člen bere na vědomí a zaručuje, že informace poskytnuté eBuy7.com nebudou (a) být obscénní, obsahovat, vyvodit jakoukoli pornografii, zboží související s pohlavím, jakýkoli jiný obsah, jinak propagují explicitní sexuální materiály nebo jsou jinak škodlivé pro lidi, (b) c) podporovat diskriminaci na základě rasy, pohlaví, náboženského vyznání, národnosti, zdravotního postižení, sexuální orientace nebo věku, d) porušovat nebo jinak zneužívat, povzbuzovat k porušování, být v rozporu autorská práva, patenty, ochranné známky, obchodní tajemství nebo jiná vlastnická práva, práva na publicitu nebo soukromí nebo jakákoli jiná práva třetích stran a (e) jsou omezena nebo zakázána zákonem.
5.3 I když 7datasources vynakládá velké úsilí na potvrzení poskytnutých informací, společnost 7datasources nezaručuje a není právně zodpovědná za přesnost, integritu, kvalitu a neporušování těchto informací.
5.4 7datasources shromažďuje informace o osobách / společnostech, produktech a nabídkách a sestavuje vlastní databázi. 7datasources vlastní autorská práva na všechny související informace a webové návrhy. Jakékoli neoprávněné kopírování nebo komerční použití obsahu získaného z eBuy7.com je přísně zakázáno a 7datasources si vyhrazuje právo podniknout právní kroky v případě takové činnosti.6. OdkazeBuy7.com může obsahovat odkazy na jiné webové stránky, ale 7datasources nemá kontrolu nad těmito webovými stránkami a zdroji, které tyto webové stránky poskytují. Před použitím těchto stránek buďte opatrní ohledně podmínek a / nebo soukromí těchto stránek. 7datasources nesouhlasí a není zodpovědný za platnost jakéhokoli obsahu, reklamy, služby, produktů nebo informací z těchto odkazujících webových stránek. Berete na vědomí, že společnost 7datasources nenese žádnou odpovědnost ani přímo ani nepřímo za škody nebo ztráty způsobené jakýmkoli obsahem, reklamou, službou, produktem nebo informacemi z propojujících webových stránek.


7. Nabít7.1 Přístup a používání eBuy7.com, jakož i registrace jako svobodného člena jsou zdarma. 7datasources si vyhrazuje právo na změnu klauzule o zpoplatnění bez předchozího upozornění a změnou klauzuli na eBuy7.com okamžitě zveřejní.
7.2 7datasources poskytuje určité služby uživatelům, kteří prošli specifickým procesem registrace a / nebo ověřovacím procesem a souhlasili s tím, že za takové služby zaplatí („Premium Services“, jako jsou reklamní, obchodní nebo členské služby). Použití určitých služeb nebo funkcí služby eBuy7.com, které jsou součástí prémiové služby, se řídí těmito dodatečnými podmínkami a podmínkami.
7.3 Upozorňujeme, že nejsme zodpovědní za veškeré hardwarové, softwarové, servisní a jiné náklady, které vám vzniknou při přístupu na naše webové stránky a data z Internetu na našich serverech. 7datasources si vyhrazuje právo změnit nebo přerušit, dočasně nebo trvale, některé nebo všechny služby a / nebo funkce kdykoliv bez předchozího upozornění.8. Řešení sporů8.1 V případě, že některý uživatel má stížnost, nesouhlas nebo spor s jakoukoli stranou transakce nebo jinými uživateli, tento uživatel uznává a souhlasí s tím, že společnost 7datasources má právo (ale ne povinnost) přijmout a řešit stížnost, nesouhlas nebo spor s vaším oprávněním. Musíte poskytnout materiály, které by mohly být použity jako odstrašující prostředek proti stížnosti, nesouhlasu nebo sporu v určitém čase, kdy obdržíte oznámení zaslané e-mailem nebo jakýmikoli jinými prostředky od společnosti eBuy7.com, jinak by 7datasources zpracoval stížnost, nesouhlas, na základě svého vlastního uvážení s jeho nezávislým úsudkem, kde by rozhodnutí bylo pro vás nepříznivé. 7datasources může uložit omezení, pozastavit nebo ukončit používání Služby nebo odmítnout váš přístup k eBuy7.com, pokud dojde k porušení položek této Smlouvy a dalších podmínek, předpisů a zásad pro použití jakékoli Služby.
8.2 Berete na vědomí a slibujete, že (a) schopnost učinit rozsudek a / nebo zabývat se stížností, nesouhlasem nebo sporem je omezená, (b) není zaručeno, že výsledky splní vaše požadavky, očekávání nebo naději , (c) v žádném případě 7datasources neodpovídají za rozsudek nebo výsledky. Právo společnosti 7datasources? Decide rozhodnout, zda se bude podílet na vyřizování stížnosti, nesouhlasu nebo sporu.
8.3 Souhlasíte s tím, že budete okamžitě informovat společnost 7 o jakémkoli porušení nebo porušení vašich zákonných práv použitím Služby a poskytnete potřebné důkazy. Jste zodpovědný za pravost a legitimitu svého činu.
8.4 Pokud Člen poruší jakékoli položky této Smlouvy nebo jiné podmínky, pravidla a zásady pro použití jakékoli Služby, v souladu s právně účinnými rozsudky nebo příkazy soudu lidu ověřují nebo podezírají podezření 7datasources na základě vlastního uvážení, 7datasources vyhrazuje si právo zveřejnit na webových stránkách záznamy o takovém porušení a učinit další vhodné úpravy, mimo jiné ukončení služby, zákaz používání eBuy7.com trvale.9. Ukončení9.1 7datasources neposkytuje právo dočasně nebo trvale ukončit vaše užívání služby nebo odmítnout přístup k eBuy7.com z následujících důvodů:
(a) Využijte eBuy7.com pro podvodné nebo nezákonné činnosti nebo porušte všechny platné zákony, nařízení nebo směrnice nebo se zabýváte činnostmi, které mohou poškodit práva 7datasources nebo jiných.
(b) Využijte eBuy7.com k zasílání nebo poskytování nepravdivých informací v souvislosti s vaším členským účtem nebo spamovými zprávami nebo opakovaně publikujte stejné informace o produktu.
(c) Uveďte jakýkoliv materiál členům, kteří nesouvisejí s mezinárodním obchodem nebo obchodní spoluprací.
(d) vydávat nebo nezákonně používat jméno jiné osoby nebo společnosti za účelem zveřejnění informací nebo podnikání jakékoli formy.
(e) podniknout jakýkoli režim, který by ohrozil integritu počítače nebo sítí používaných společností eBuy7.com a / nebo jakýmkoli jiným uživatelům a pokusil se získat neoprávněný přístup, použití, změnu nebo kontrolu takových počítačových systémů nebo sítí.
(f) odesílat nebo přenášet dokumenty nebo materiály, které obsahují jakékoli počítačové viry nebo jiná destruktivní zařízení a kódy, které mají za následek poškození, rušení, zachycení nebo vyvlastnění jakéhokoli softwaru nebo hardwarového systému, dat nebo osobních informací.
(g) Získat jakýmkoliv způsobem eBuy7.com uživatelské jméno a / nebo heslo.
(h) Přeneste službu eBuy7.com (včetně, ale nikoli výhradně, uživatelského jména a hesla člena) nebo příslušných obchodních informací získaných z eBuy7.com v jakékoli formě.

9.2 7datasources si vyhrazuje právo ukončit Vaši Službu, odmítnout vaše užívání Služby nebo odmítnout váš přístup k eBuy7.com kdykoliv z jakéhokoli důvodu, na základě vlastního uvážení, s oznámením nebo bez něj. Když je vaše užívání Služby účtováno, jsme oprávněni tak činit na základě rozumného podezření a oznámení e-mailem a nezodpovídají za následky (včetně jakékoli ztráty nebo poškození) těchto činností.
9.3 Nebudete (a) používat webové stránky nebo Službu, (b) zveřejňovat, poskytovat, odesílat nebo zveřejňovat informace na webových stránkách, (c) umožňovat ostatním zveřejňovat, poskytovat, odesílat nebo zveřejňovat informace na webových stránkách na adrese vaším jménem. Vaše registrační informace nebo jakékoli další informace, které jste poskytli, budou vymazány nebo vyřazeny. Vyhrazujeme si právo vykonávat svou právní odpovědnost za porušení zákona nebo Smlouvy.10. Zřeknutí se odpovědnostiSpolečnost 10.1 eBuy7.com nenese odpovědnost za přerušení služby přímo nebo nepřímo v důsledku jednání Boha, poruchy hardwaru, problémů souvisejících se softwarem, telekomunikací, elektrických poruch, stávek, pracovních sporů, nepokojů, války, vládních akcí, lidských chyb nebo jiné překážky. Služby, které máte k dispozici na eBuy7.com, mohou obsahovat chyby a naše služby podléhají obdobím přerušení. Zatímco 7datasources se snaží udržovat služby dostupné na eBuy7.com, společnost 7datasources nenese žádnou odpovědnost za chyby, vady, ušlý zisk nebo jiné následné škody vyplývající z používání této webové stránky.
10.2 7datasources poskytuje služby na eBuy7.com "jak je," bez jakýchkoliv záruk. Veškeré výslovné záruky a veškeré implicitní záruky, včetně záruk obchodovatelnosti a vhodnosti pro určitý účel, a neporušování vlastnických práv jsou tímto v plném rozsahu povoleny zákonem.
10.3 V žádném případě nebude společnost 7datasources odpovídat za žádné přímé, nepřímé, náhodné, následné, zvláštní a příkladné škody ani za jakékoli škody vzniklé v důsledku výkonu služby eBuy7.com nebo za použití služeb poskytovaných prostřednictvím této webové stránky ze strany členů, a to ani v případě pokud byla eBuy7.com upozorněna na možnost takových škod.
10.4 eBuy7.com byl přeložen do japonštiny, francouzštiny, španělštiny, němčiny, portugalštiny, italštiny, ruštiny, korejštiny, arabštiny a indické verze překladatelským softwarem. 7datasources není zodpovědný za rozdíl mezi anglickou verzí a výše uvedenými jazykovými verzemi webových stránek. V případě rozporu je rozhodující anglická verze.
10.5 Pokud nejste spokojeni s eBuy7.com, nebo s jakoukoliv její částí, vaše výhradní náprava bude ukončena.
10.6 7datasources vlastní všechna zákonná práva, nároky a zájmy a služby ke Službě, včetně veškerých práv duševního vlastnictví, která se vyskytují ve Službě (ať už jsou tato práva registrována či nikoliv, a kdekoli na světě mohou tato práva existovat).
10.7 Aby byly dodrženy zákony, předpisy, politiky jiných zemí, které jsou vždy jiné, může být obsah mírně odlišný, pokud uživatelé přistupují z různých zemí. Společnost 7datasources nenese žádnou odpovědnost za blokování zobrazení informací, které jsou v rozporu se zákony, předpisy a zásadami jiných zemí.11. Zřeknutí se záruk na databázi produktůVýslovně souhlasíte s tím, že použití naší databáze obsažené na eBuy7.com je na vaše vlastní riziko. 7datasources nenese odpovědnost za obsah nalezený v této databázi. 7datasources se výslovně zříká veškerých záruk jakéhokoli druhu, ať už implikovaných, včetně, ale nikoli výhradně, předpokládaných záruk obchodovatelnosti, vhodnosti pro určitý účel a neporušování. 7datasources neposkytuje žádnou záruku, že naše databáze bude nepřetržitá, včasná, bezpečná nebo bez chyb.

Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že veškerý materiál a / nebo data stažená nebo jinak získaná použitím databáze na serveru eBuy7.com se provádějí podle vlastního uvážení a rizika. Budete nést výhradní odpovědnost za případné škody na vašem počítačovém systému nebo ztrátu dat, která jsou výsledkem stahování takových materiálů a / nebo dat.

eBuy7.com, 7datasources, jeho důstojníci, ředitelé, vlastníci, zástupci a zaměstnanci nebudou odpovědni vůči vám ani nikomu jinému za jakoukoli ztrátu nebo zranění vyplývající z používání adresáře nabídek nebo produktů na eBuy7.com nebo za jakékoli rozhodnutí učiněné nebo opatření, která jste učinili v závislosti na obsahu obsaženém v Nabídkové radě nebo Řediteli produktů. eBuy7.com, 7datasources, jeho důstojníci, ředitelé, vlastníci, zástupci a zaměstnanci nejsou odpovědni vůči vám ani nikomu jinému za jakékoli přímé, následné, zvláštní, náhodné, nepřímé nebo podobné škody, a to ani v případě, že jste o této možnosti informovali. vyplývající z použití nebo neschopnosti služby využívat.

Některé jurisdikce nepovolují výlučné záruky, takže některé z výše uvedených výjimek se na vás nemusí vztahovat.


12. BezpečnostníeBuy7 přijímá přísné bezpečnostní politiky. Pokud by některý člen měl zasahovat do našich zásad zabezpečení, musí být dočasně nebo trvale zakázán používat eBuy7.com a související služby. Kromě toho nebudou informace zveřejněné jinými členy dostupné členům, jejichž přístup k eBuy7.com byl ukončen.


13. OdškodněníSouhlasíte s tím, že odškodníte a budete držet společnost eBuy7.com, 7datasources, její pracovníky, ředitele, vlastníky, zástupce a zaměstnance, která je neškodná z jakéhokoli nároku nebo požadavku, včetně přiměřených poplatků za právní zastoupení, provedených jakoukoli třetí stranou z důvodu nebo vyplývajících z vašeho použití Nabídková rada nebo Produktový adresář na eBuy7.com, porušení těchto smluvních podmínek ze strany vás, nebo porušení vás či jiného uživatele Nabídkového fóra nebo Produktového adresáře pomocí vašeho počítače, jakéhokoli duševního vlastnictví nebo jiného práva jakékoli osoby nebo subjekt. 7datasources si vyhrazuje právo na vlastní náklady převzít výhradní obhajobu a kontrolu jakékoli záležitosti, která vám podléhá odškodnění.